image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị thông qua Quyết định kiện toàn Ban vận động của các thôn và triển khai phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu và ban hành quy chế
Lượt xem: 1789
Hội nghị thông qua Quyết định kiện toàn Ban vận động của các thôn và triển khai phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu và quy chế hoạt động
Tải về
Tải về
Phạm Xuân Tiến

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới