image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị thông qua Quyết định kiện toàn BQL NTM Kiểu mẫu, NTM Nâng cao và triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BQL
Lượt xem: 1768
Hội nghị thông qua Quyết định kiện toàn BQL NTM Kiểu mẫu, NTM Nâng cao và triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BQL
Tải về
Phạm Xuân Tiến

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới