image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Uỷ ban nhân dân xã Đại Thắng tổ chức thực hiện tiêu chí phân loại rác thải đầu nguồn
Lượt xem: 159
  Tiêu chí Môi trường là tiêu chí khó thực hiện trong việc xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống nhân dân được nâng lên, kinh tế phát triển, các nhà máy xí nghiệp mọc lên tạo công ăn việc làm cho nhân dân song cạnh đó là sự ra tăng của việc ô nhiêm môi trường, như rác thải, khí thải, ô nhiễm nguồn nước…của các nhà máy, xí nghiệp, của nhân dân thải ra. Để triển khai thực hiện việc phân loại rác thải đầu nguồn trong tiêu chí môi trường, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã đã triển khai cho các đồng chí cán bộ, công chức, lãnh đạo các thôn đi thăm quan học tập mô hình phân loại rác thải đầu nguồn tại xã Kiến Thiết. Đảng uỷ họp ra Nghị quyết thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phân công các đồng chí Ban chấp hành phụ trách các thôn về phân loại rác thải đầu nguồn. Uỷ ban nhân dân, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã phân công các đồng chí cán bộ, công chức, các đoàn thể phụ trách các thôn về phân loại rác thải đầu nguồn. Uỷ ban nhân dân đã mời cán bộ về tập huấn hướng dẫn cho 400 hộ nhân dân trên toàn xã làm điểm về việc phân loại rác thải và xử lý rác thải tại nhà, việc phân loại rác ra làm hai, loại hữu cơ, loại vô cơ, hữu cơ được xử lý tại hố rác của nhà, loại vô cơ đưa ra bãi rác tập trung.

Sau khi tập xong các đoàn thể, cấp uỷ, lãnh đạo các thôn đã triển khai đến từng nhà dân hướng dẫn việc thực việc thực hiện phân loại rác thải, cách làm hố đựng rác, tỷ lệ pha men vi sinh sử lý rác thải hữu cơ. Các đoàn thể đã tích cực trong vòng một tuần đã hướng dẫn được 400 hộ nhân dân làm điểm, sau đó nhân rộng sang các hộ khác liền kề và triển khai đến tất cả các hộ nhân dân trên toàn xã. Với phương trâm cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Việc thực hiện phân loại rác thải ban đầu rất thuận lợi được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Đây cũng là bước đầu trong việc thực hiện tiêu chí Môi trường, đây là tiêu chí cần sự vào cuộc của nhân dân trên toàn xã.

Qua việc triển khai phân loại rác thải mới được việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao muốn thành công, thực hiện các tiêu chí cần sự vào cuộc, sự quan tâm tích cực của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Ban quản lý, các đồng chí cán bộ, công chức, các đoàn thể, sự hướng ứng nhiệt tình của nhân dân trên toàn xã.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu” 

Tác giả viết bài: Phạm Xuân Tiến

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới