image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022- 2025
Lượt xem: 103
Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022- 2025

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2023 Uỷ ban nhân dân xã Đại Thắng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Đại Thắng năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022- 2025. Thành phần dự họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ- HĐND- UBND- UBMTTQ xã Ban chỉ đạo ra soát hộ nghèo, cận nghèo, trưởng các đoàn thể, các đồng chí công chức, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn.

Chủ trì Hội  nghị đồng chí Lương Minh Sơn- Phó chủ tịch UBND xã.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Định- Công chức Văn phòng- Thông kê thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát, hộ ngheo, hộ cận nghèo năm 2023.

Anh-tin-bai

Đồng chí Vũ Thuỳ Ninh- Công chức Văn hoá- Xã hội 2, Phó trưởng ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, cận nghèo thông qua nội dung Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023

Anh-tin-bai

Sau khi nghe nội dung kế hoạch. Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến:

1.Nhất trí cao với nội dung của kế hoạch tham rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho gia đoạn 2022- 2025. Tuy nhiên với tiêu chí về đích nông thôn mới kiểu mẫu tỷ lệ hộ nghèo, hộ cần nghèo sẽ giảm dần, trong khi đó tỷ lệ người độc thân trên 60 tuổi xã nhiều mà tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm khó cho công tác bình xét tại các thôn.

Đồng chí Lương Minh Sơn- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; Trưởng ban chỉ đạo bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí dự hội nghị và kết luận Hội nghị

1. Giao các thành viên BCĐ các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể trong Kế hoạch.

2. Giao đồng chí công chức Văn hoá-  Xã hội 2 hướng dẫn các thôn rà soát, bình bầu theo đúng tiêu chí quy định theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022- 2025.

3. Đề nghị các thôn bám sát kế hoạch tổ chức ra soát bình bầu hộ nghẹo, cận nghèo theo đúng tỷ lệ đảm bảo đúng quy định hộ nghèo, cận nghèo đa chiều và mời các đồng chí phụ trách dự hội nghị bình bầu.

4. Công chức Văn hoá- Xã hội 1, đài truyền xã thanh tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bài viết trên công thông tin điện tử để cho nhân dân biết.

5. Mặt trận tổ quốc xã, các đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hội nghị bình bầu hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn.

Sau khi các thôn bình bầu xong đề nghị Công chức Văn hoá- Xã hội 2 xã tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 báo cáo ban chỉ đạo và lãnh đạo địa phương./.

Tác giả viết bài: Phạm Xuân Tiến

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới