image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị triển khai kế hoạch tham gia Lễ hội Ngũ linh từ huyện Tiên Lãng năm 2023
Lượt xem: 1076
Hội nghị triển khai kế hoạch tham gia Lễ hội Ngũ linh từ huyện Tiên Lãng năm 2023

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2023 Uỷ ban nhân dân xã Đại Thắng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tham gia Lễ hội Ngũ linh từ huyện Tiên Lãng năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, BCĐ tổ chức Lễ hội Ngũ linh từ, các ông bà cấp uỷ chi bộ, chính quyền, Ban khánh tiết Đền Để Xuyên.

Chủ trì Hội  nghị đồng chí Lương Minh Sơn- Phó chủ tịch UBND xã; Trưởng ban chỉ đạo tổ chức Lễ hội Ngũ linh từ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Định- Công chức Văn phòng- Thống kê thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Lễ hội Ngũ linh từ huyện Tiên Lãng năm 2023.

Đồng chí Phạm Xuân Tiến- Công chức Văn hoá- Xã hội, Phó trưởng ban chỉ đạo tổ chức Lễ hội thông qua nội dung Kế hoạch tham gia Lễ hội Ngũ linh từ huyện Tiên Lãng năm 2023.

anh tin bai

Sau khi nghe nội dung kế hoạch. Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến:

1. Nhất trí cao với nội dung của kế hoạch tham gia Lễ hội Ngũ linh từ huyện Tiên Lãng năm 2023.

2. Lãnh đạo thôn Để Xuyên ý kiến về cơ sở vật, cờ, nghi trượng, kiệu là đầy đủ không phải mượn, tuy nhiên khó khăn về kinh phí, lực lượng để phục vụ đoàn rước.

Về dự Hội nghị có đồng chí Mai Hoa Giang- Phó bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị và nhấn mạnh một số nội dung Ban chỉ đạo cần quan tâm và thực hiện.

anh tin bai

1) Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là niềm tự hào của Nhân dân xã Đại Thắng vì Lễ hội Ngũ linh từ đã được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia nên cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương.

2) Cụ thể hoá các nhiệm vụ phân công từ thành viên phụ trách từng mảng.

3) Lãnh đạo thôn Để Xuyên rà soát cơ sở vật chất, thiếu có thể sắm hoặc mượn, lực lượng con người, ghi danh sách từng người tham gia từng vị trí, thiếu lực lượng có thể huy động các đoàn thể xã bổ sung để đảm bảo lực lượng phục vụ Lễ hội Ngũ linh từ.

4) Ban chỉ đạo cùng thôn Để Xuyên vận động xã hội hoá kinh phí để mua sắm quần áo, đạo cụ còn thiếu, xã hội hoá xe chở kiệu, đạo cụ, chở người để phục vụ Lễ hội Ngũ linh từ.

5) Tổ chức tốt Lễ Mộc dục chiều ngày 18/8/2023.

Đồng chí Lương Minh Sơn- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; Trưởng ban tổ chức Lễ hội Ngũ linh từ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban và kết luận Hội nghị

1. Giao các thành viên BCĐ các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể trong Kế hoạch.

2. Giao Ban văn hoá xã, Lãnh đạo thôn, Ban khánh tiết Đền Để Xuyên tuyên truyền sau rộng đến các tầng lớp nhân dân trong làng ngoài xã về Lễ hội Ngũ linh từ năm 2023.

3. Thôn Để Xuyên rà soát lại cơ sở vật chất như kiệu, đạo cụ, cờ, quần áo…báo về thường trực Ban chỉ đạo để nắm bắt kịp thời có hướng chỉ đạo.

4. Ban chỉ đạo cùng lãnh đạo thôn sẽ liên hệ xã hội hoá kinh phí, xe chở người đạo cụ tới các con em thành đạt tại địa phương đang sinh sống ở thành phố Hải Phòng, Hà Nội.

- Liên hoan văn nghệ tín ngưỡng dân gian không tổ chức vì không đảm bảo điều kiện về thời gian tập trung cho công tác Lễ hội rước Ngũ linh từ sáng ngày 19/8/2023.

 

                      
Tác giả viết bài: Phạm Xuân Tiến

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới