image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chùa Thắng Phúc - địa điểm tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa Hải Phòng năm 2013
Lượt xem: 446

Ngày hội Di sản văn hóa Hải Phòng sẽ được tổ chức vào ngày 23/11/2013 tại chùa Thắng Phúc (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng)
Ngày hội Di sản văn hóa Hải Phòng năm 2013 là hoạt động văn hóa nằm trong các hoạt động kỷ niệm Năm du lịch Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013. Thông qua những giá trị di sản văn hóa để quảng bá hình ảnh về thành phố Hải Phòng - một vùng đất văn vật và những giá trị tinh thần được hình thành, kết tinh và tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử của thành phố.

Chùa Thắng Phúc Tiên Lãng
Ngày hội Di sản văn hóa sẽ biểu dương những tập thể, cá nhân là những điển hình trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương, phát huy hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sự hưởng ứng của xã hội trong công tác bảo vệ, gìn giữ di sản văn hóa, góp phần vào xây dựng nông thôn mới.
Ngày hội Di sản văn hóa Hải Phòng sẽ được tổ chức vào ngày 23/11/2013 tại chùa Thắng Phúc (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) với các hoạt động nhằm giới thiệu đến đông đảo bạn bè, du khách về những giá trị văn hóa tiêu biểu của thành phố, đồng thời tuyên truyền trong cộng đồng nhân dân, trong trường học, các tổ chức... về ý thức bảo vệ di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.
Tác giả bài viết: Đặng Đình Thuyên

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới