image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Nhân dân xã Đại Thắng đang tập trung cao cho công tác thu lúa mùa năm 2023
Lượt xem: 94

Hiện nay trên tất cả các cánh đồng trên toàn xã nhân dân đang tích cực thu lúa mùa năm 2023. Với lợi thế là giống lúa nếp cái hoa vàng đặc sản đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận sản phẩm Ocop. Đây là sản phảm Ocop đầu tiên của xã nhà. Với chương trình xây dựng nông thôn mới mỗi xã một sản phẩm thì đây là sản phẩm thương hiệu tập thể của nhân dân trên toàn xã. Vụ mùa nhân dân xã Đại Thắng cấy chủ yếu là lúa nếp cái hoa vàng với diện tích trên 90% nên khi triển khai mô hình phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái rất lợi thế vì cánh đồng mẫu lớn gần như diện tích trên toàn xã. Lúa nếp cái hoa vàng có thời gian sinh trưởng và phát triển dài ngày hơn các giống lúa tẻ nên các địa phương lân cận gần như đã gặt xong, máy gặt đập liên hoàn các nơi tập trung về cánh đồng xã Đại Thắng để gặt cho nhân dân. Tổng cộng trên toàn có đến trên chục cái, nên chỉ trong 6 ngày mà diện tích đã thu hoạch của nhân dân trên toàn xã là trên 70%. Dự kiến chỉ khoảng 10 ngày thu hoạch hết diện tích lúa mùa cho bà con nhân dân trên toàn xã. Năm nay nhân dân lại tiếp tục được mùa, ước năng suất đạt từ 56 đến 57 tạ/ha, thóc thu về được nhân dân phơi sân 3 nắng, ủ trắng thời tiết rất thuận lợi cho nhân dân gặt lúa, phơi thóc, rơm được nhân dân thu gom để làm nấm sạch, mang bón ruộng rươi để xốp đất.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Có thể nói cứ đến vụ mùa gặt lúa nhân dân các nơi, khách thập phương có đi qua xã Đại Thắng thì thấy tập nập trên các cánh đồng máy gặt, máy thu rơm, nhân dân thu thóc, phơi thóc thấy hương vị ngào ngạt của mùi vị lúa nếp cái hoa vàng, hương vị đặc chưng chỉ có ở Đại Thắng, một hương vị khó quên khi du khách, nhân dân nơi khác qua hoặc đến với Đại Thắng trong những ngày thu lúa mùa./.

 

 

Bài và ảnh: Phạm Xuân Tiến

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới